רח' החופר 34 ביתן 205 קומה ב'
ת.ד 1936 חולון 58117
שרוולי בידוד
שרוולי בידוד
חוטים לחיווט
חוטים לחיווט