רח' החופר 34 ביתן 205 קומה ב'
ת.ד 1936 חולון 58117
גוף חימום קרמי לדוד
גוף חימום קרמי לדוד
מקל חורף לתנור
מקל חורף לתנור